برندهای ویژه

     گردونه شانس فروشگاه خانه پرندگان

  • هر شخص در هر روز با هر آی پی و ایمیل یک بار می تواند گردونه را بچرخاند و پس از استفاده برای اولین بار باید تا فردای آن روز صبر کند.
  • سعی کنید از کد تخفیف برنده شده خودتان در همان روز و یا حداکثر تا ۲۴ ساعت پس از برنده شدن استفاده کنید؛ تا کد تخفیف شما منقضی نشود.
  • چنانچه کد تخفیف مورد نظرتان را برنده نشدید اصلاً نگران نباشید چون هر روز میتونین این بازی رو انجام بدین.
شانستو امتحان کن
هرگز
بعدا یادآوری کنید
نه ممنون